Zaznacz stronę

Taśma spinająca PP – NATURESTRAP

Opatentowany skład materiałów użytych do produkcji jak i nowatorska technologia daje efekt BIODEGROWALNOŚCI, przy jednoczesnej możliwości recyklingu użytej taśmy i – w dalszej kolejności – użycia jej do ponownego procesu produkcji. Zmodyfikowany skład surowców użytych do produkcji taśmy NATURESTRAP zapewnia jednocześnie wysoki poziom wszystkich parametrów taśmy spinającej. Używając taśmy NATURESTRAP nie przyczyniasz się do degradacji naszego środowiska – NATURESTRAP jest produktem BIODEGRADOWALNYM .

Taśma spinająca PP – NATURESTRAP

Opatentowany skład materiałów użytych do produkcji jak i nowatorska technologia daje efekt BIODEGROWALNOŚCI, przy jednoczesnej możliwości recyklingu użytej taśmy i – w dalszej kolejności – użycia jej do ponownego procesu produkcji. Zmodyfikowany skład surowców użytych do produkcji taśmy NATURESTRAP zapewnia jednocześnie wysoki poziom wszystkich parametrów taśmy spinającej. Używając taśmy NATURESTRAP nie przyczyniasz się do degradacji naszego środowiska – NATURESTRAP jest produktem BIODEGRADOWALNYM .

Biologiczny rozkład  odpadów [użytej] taśmy  NATURESTRAP zachodzi w  kompostowniach przemysłowych. Do zapoczątkowania procesu rozkładu są potrzebne odpowiednie warunki i enzymy, które są wytwarzane przez specyficzne szczepy bakterii. Proces rozkładu rozpoczyna się od jednego ze składników – PLA. Końcowymi produktami są: biomasa i gazy. Dzięki wprowadzeniu do kompozycji surowcowej modyfikowanego bentonitu, właściwości użytkowe taśmy NATURESTRAP takie jak: siła zrywająca i wydłużenie  – nie są pogorszone.

Connect Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 24
36-050 Sokołów Małopolski.