Biodegradowalna Taśma Spinająca

Biodegradowalna taśma polipropylenowa naturestrap produkowana przez Connect Sp. z o. o. jest innowacyjnym produktem opakowaniowym. Powstaje na bazie „zwykłego” polipropylenu (plastiku) i dodatku opartego na PLA (tworzywie produkowanym z surowców naturalnych, np. kukurydzy). Dodatek ten został opatentowany przez Connect Sp. z o.o., a powoduje biodegradowalność, przy jednoczesnej możliwości ponownego przerobienia – recyklingu – odpadu taśmy na pełnowartościowy produkt.

Samo PLA ma gorsze własności od tradycyjnego polipropylenu, z którego produkowana jest standardowa taśma polipropylenowa. W związku z powyższym, by zapewnić odpowiednie parametry, w opatentowanym składzie znajduje się bentonit.

W najbliższym czasie wystąpimy o certyfikację, która pozwoli na oddawanie taśmy naturestrap do kompostowni przemysłowych.

Biodegradowalna taśma polipropylenowa naturestrap produkowana przez Connect Sp. z o. o. jest innowacyjnym produktem opakowaniowym. Powstaje na bazie „zwykłego” polipropylenu (plastiku) i dodatku opartego na PLA (tworzywie produkowanym z surowców naturalnych, np. kukurydzy). Dodatek ten został opatentowany przez Connect Sp. z o.o., a powoduje biodegradowalność, przy jednoczesnej możliwości ponownego przerobienia – recyklingu – odpadu taśmy na pełnowartościowy produkt.

Samo PLA ma gorsze własności od tradycyjnego polipropylenu, z którego produkowana jest standardowa taśma polipropylenowa. W związku z powyższym, by zapewnić odpowiednie parametry, w opatentowanym składzie znajduje się bentonit.

W najbliższym czasie wystąpimy o certyfikację, która pozwoli na oddawanie taśmy naturestrap do kompostowni przemysłowych.

Biodegradacja taśmy odbywa się w warunkach kompostowni przemysłowej. Do rozpoczęcia procesu biodegradacji konieczne są odpowiednie warunki i enzymy, wytwarzane przez mikroorganizmy. Sam proces rozpoczyna się od PLA. Końcowym produktem biodegradacji jest biomasa i gazy. Dzięki dodatkowi bentonitu własności mechaniczne taśmy naturestrap nie pogarszają się, a wręcz są lepsze w warunkach normalnego użytkowania produktu. Dotyczy to zarówno wytrzymałości na zerwanie jak i wydłużenia. 

Znacznie ograniczone zostało także pylenie taśm oraz jej szablistość, co jest niezmiernie istotne przy maszynach pakujących, głównie automatach. Poprzez precyzyjne dozowanie dodatku biodegradacyjnego możliwe jest „programowanie” czasu biodegradacji.

W najbliższym czasie wystąpimy o certyfikację, która pozwoli na oddawanie taśmy naturestrap do kompostowni przemysłowych.

TAŚMY

AKCESORIA DO PAKOWANIA

Connect Spółka z.o.o

36-050 Sokołów Małopolski.
ul. Sienkiewicza 24.
woj.podkarpackie